FIGURATIEVE WERKEN

die ik in opdracht heb gemaakt.

FIGURATIVE PAINTINGS (custom made)

CONTACT

"Even terug in de tijd"

Deze oude boerderijwoning (rond 1900) heb ik vanaf een eerder gemaakt schilderij en oude foto's gemaakt op verzoek van de kleinzoon, die hier vroeger veel speelde bij opa en oma op dit erf. Zoveel mogelijk details heb ik opnieuw tot leven gewekt, waardoor opdrachtgever meteen 'terug in de tijd' ging bij het zien van dit schilderij.

"Back in time"

This old farmhouse house (around 1900) I took from a previously made painting and old photos at the request of the grandson, who used to play here a lot with grandpa and grandma in the paintings yard. I resurrected as many details as possible, so that the client immediately went 'back in time' when seeing this painting.

Herfst op het water"

Op verzoek van de opdrachtgevers heb ik een herfsttafereel gemaakt op een modern formaat doek van 120x50cm.

"Autumn on the water"

At the request of the clients, I made an autumn scene on a modern size canvas of 120x50cm.

Skyline ds update 2016"

Met toestemming van de opdrachtgever heb ik het oorspronkelijke drieluik "Skyline ds" een update gegeven. Hiermee heb ik mijn ontwikkelingen en ervaringen van de afgelopen jaren toegepast en deze doeken een modernere uitstraling gegeven. De kleuren zijn frisser en de penseelstreken zelfverzekerder. Met de auto in sterk perspectief te zetten, de krachtige penseelstreken en lijnen komt het hele werk in beweging.

"Skyline ds update 2016"

With the permission of the client, I have given the original triptych "Skyline ds" an update. With this I have applied my developments and experiences of the past years and given these canvases a more modern look. The colours are fresher and the brush strokes more confident. With the car in strong perspective, the powerful brush strokes and lines the whole work moves.

Pink Magnolia (2e versie)"

Opdracht naar voorbeeld van mijn 1e Pink Magnolia gemaakt. Afmeting 115 x 75 cm. De opdrachtgever had voorheen een bloemenwinkel en voelde zich meteen aangetrokken tot het oorspronkelijke schilderij dat ze bij mij thuis hadden gezien. De afmeting van dit schilderij was te groot voor hun muur. Vandaar dat ik hetzelfde schilderij in een 2e kleinere versie heb gegoten.

"Pink Magnolia (2nd version)"

Assignment made after example of my 1st Pink Magnolia. Size 115 x 75 cm. The client used to have a flower shop and was immediately attracted to the original painting they had seen at my house. The size of this painting was too big for their wall. That is why I cast the same painting in a 2nd smaller version.

Rotterdams glore"

Dit is de Rotterdamse skyline met de Erasmusbrug prominent als blikvanger.

Ik heb dit gemaakt voor mijn nicht en haar vriend die in Rotterdam een modern appartement hebben betrokken. Op verzoek zijn de roze, oranje en blauwe kleurstelling en de strakheid van de brug gecombineerd met moderne gebouwen die met het schildersmes dikker zijn aangebracht.

"Rotterdams glore"

This is the Rotterdam skyline with the Erasmus bridge prominent as an eye-catcher. I made this for my niece and her boyfriend who have moved into a modern apartment in Rotterdam. On request, the pink, orange and blue color scheme and the tightness of the bridge are combined with modern buildings that are thicker with the painter's knife.

Lente in het Veld"

Dit tweeluik is gemaakt met het verzoek om er een luchtig lentetafareeltje van te maken. Met tulpen, margrietjes, vlindertjes en frisse lentekleuren. Het hondje van het desbetreffende gezin heb ik er ook in verwerkt. Hij staat wat verderop in het veld. Elke doek is 60x60cm, waardoor ze samen (met een tussenruimte van ca. 15 to 20 cm.) + 140x60cm. muur kunnen bedekken.

"Spring in the Field"

This diptych is made with the request to turn it into an airy spring rod. With tulips, daisies, butterflies and fresh spring colors. I also incorporated the dog of the family in question. He's a little further down the field. Each canvas is 60x60cm, making them together (with a gap of approx. 15 to 20 cm.) + 140x60cm. wall.

Home is where the heart is"

Opdracht van een 4-persoons gezin in kubistische stijl, conform verzoek. Zwart-wit uitgevoerd met lichte structuur in de ondergrond, passend in de rustige inrichting van desbetreffende woonkamer. Afmeting 100 x 100 c. 3D-doek.

"Home is where the heart is"

Assignment of a 4-person family in Cubist style, according to request. Black and white with light structure in the subsurface, fitting in the quiet décor of the living room in question. Size 100 x 100 c.3D canvas.

Maastricht in beeld"

Opdracht om een compilatie van Maastricht te maken. Kleurstelling monogroom, passend in de woninginrichting. Afmeting 150 x 50 cm.

"Maastricht in the picture"

Assignment to make a compilation of Maastricht. Colour scheme monochrome, suitable for home furnishings. Size 150 x 50 cm. 3D canvas.  

African Water"

Opdracht naar voorbeeld gemaakt en uitgevoerd in olieverf. Afmeting 40 x 50 cm.

"African Water"
Assignment made by example and executed in oil paint. Size 40 x 50 cm.