Carla schildert graag natuurlijke voorstellingen, waarbij ze haar werken met heel veel geduld tot een een mooi resultaat brengt. Het maakt haar niet uit hoe lang het duurt; als het maar goed wordt. Ze heeft zichbaar veel plezier tijdens de les.

Carla likes to paint natural representations, in which she brings her works to a beautiful result with a lot of patience. She doesn't care how long it takes; as long as it gets right. She's having a lot of fun in the learningprocess.