ABSTRACTE WERKEN

die ik in opdracht heb gemaakt.

ABSTRACT PAINTINGS (custom made)

CONTACT

Hier vind je abstracte schilderijen die ik heb gemaakt in opdracht.

Here you will find abstract paintings that I have made in commission.

"Ver Weg" is een abstract waterlandschap, geïnspireerd op een eerder werk van mij. De kleurstelling, compositie en mate van rust is helemaal afgestemd met opdrachtgeefster. Het schilderij was een kado voor haar echtgenoot die 50 werd.

"Far Away" is an abstract water landscape, inspired by an earlier work from me. The colour scheme, composition and degree of calm is entirely aligned with the commissioning lady.

The painting was a gift for her husband who turned 50.

"5 Elements" is een abstract werk dat ik heb gemaakt voor een gezin met 3 kinderen. De combinatie van warme kleuren en metaalachtige materialen vormen een eenheid van gezin en interieur. De letters van de voornamen zitten er ook subtiel in verwerkt.

"5 Elements" is an abstract work I have made for a family with 3 children. The combination of warm colours and metallic materials form a unity of family and interior. The letters of the first names are also subtly incorporated into the painting.

"Zelfreflectie"

Dit schilderij is een reliëf-werk met Epoxy erin, waardoor het een echt 3D-effect heeft. Het spel van de kleurlagen komen goed tot hun recht als het schilderij op een verlichte plek hangt, zoals bij de opdrachtgevers hiervan. De Epoxy in het centrum van het schilderij geeft een 3e dimensie en weerspiegeling van het diepergelegene. Dit alles op een 3D Alumunium-frame, waardoor het een echt hoog-kwaliteit product is.

"Self-reflection"

This painting is a relief work with raisin in it, giving it a real 3D effect. The play of the layers of colour come to work when the painting hangs in an illuminated place, as hangs with its client. The raisin at the center of the painting gives a 3rd dimension and reflection of the deeper layers of color and structures. All this on a 3D Alumunium frame, making it a really high-quality product. 

"Op Zoek II"

Dit werk is een 2e in de serie Op Zoek, waarbij de opdrachtgeefster een vergelijkbaar werk wenste in horizontale richting. In het centrum van het schilderij is ook een subtiel reliëf gezet.

"Search II"

This work is a 2nd in the series Search, where the commissioning lady wanted a similar work in a horizontal direction. A subtle relief has also been placed in the centre of the painting.

"Groene Aarde" is gemaakt naar voorbeeld van een eerder abstract werk van mij, maar dan in een kleinere versie gegoten. Het staat op een prominente plek in een klassiek interieur, waar het met zijn moderne touch mooi inblendt. Vooral de gedempte groene tinten dragen hieraan bij.

"Green Earth" was created after an earlier abstract work by me, but then cast in a smaller version. It stands in a prominent place in a classic interior, where it fades nicely with its modern touch. The muted green tones in particular contribute to this. 

"Over het Water"

De opdracht is het grootste doek dat ik nog nu toe gemaakt heb. Het is een opdracht in de meest luxe uitvoering:

. aluminiumframe

. olieverf

De kleuren zijn op verzoek in zachte blauw/grijs/zwart-tinten, matchend bij het interieur.

"Over the Water"

The assignment is the largest canvas I have made so far. It is an assignment in the most luxurious execution:

. aluminium frame

. oil paint

The colours are on request in soft blue/grey/black tones, matching the interior.

"Into Blue"

Deze strakke abstracte opdracht maakte ik matchend met de kleuren van het interieur (taupe en lichte blauwgrijze tinten). Een beetje koper en goudaccenten maakten het geheel samenhangend met de rest van de accessoires in de woonkamer.

"Into Blue"

I made this sleek abstract assignment matching the colors of the interior (taupe and light blue-gray tones). A little copper and gold accents are related perfectly to the rest of the accessories in the living room.

"Rode Draad" is een abstracte voorstelling in verticale richting (30x90 cm), waarbij een reliëf is aangebracht met diverse materialen en een epoxy topping. Om te matchen met de rode meubels in de woonkamer, heb ik een rode draad erin verwerkt; vandaar ook de titel.

"Unity" is an abstract representation in a vertical direction that hangs in a dark corner of the corridor with the client. With the amount of light in the work, I have given a little more life to that corner. On request, it has become an abstract representation, in which nature has served as inspiration, with a red lined accent.

"Eenheid" is een abstracte voorstelling in verticale richting die bij de opdrachtgever in een donkere hoek van de gang hangt. Met de hoeveelheid licht in het werk heb ik desbetreffende hoek iets meer leven gegeven. Op verzoek is het een abstracte voorstelling geworden, waarbij de natuur als inspiratie heeft gediend. 

"Stille Kracht"

Deze opdracht heb ik gemaakt voor mensen die reeds een tijd op zoek waren naar een kunstwerk, maar geen echte match konden vinden. Ik heb dit werk helemaal afgestemd op de stijl en kleuren van uw inrichting. Ze waren zo tevreden, dat er meteen een vervolgopdracht uit voortgekomen is. Hiermee ga ik dan ook meteen aan de slag. 

"Rode Velours"

Dit werk heb ik gemaakt voor mijn schoonouders, passend bij de rode eetkamerstoelen en geïnspireerd op een eerder werk van mij ('binnenstebuiten'). Affmeting 100x50cm.

Ingelijst in een moderne oudzilverkleurige strakke baklijst.